รักของแม่

พลัง รักของแม่ ที่มีต่อลูก

รักของแม่ เรื่องราวดีๆ ที่ลูกทุกคนเกือบลืม

รักของแม่ และด้วยบทบาท หรือ หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของ ผู้เป็นแม่ จึงทำให้แม่เป็นบุคคลที่ศาสนา ให้ความยกย่องเชิดชู เป็นอย่างมาก ซึ่งศาสนา หรือวัฒนธรรมต่างๆ ล้วนมีคำสอนส่วนหนึ่งที่กล่าวถึง ความรักของแม่ที่มีต่อลูก

และการตอบแทน พระคุณของลูก ต่อผู้เป็นแม่ และศาสนาที่ประชาชน ชาวไทยนับถือกันโดยทั่วไป ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ก็มีการยกเอาเรื่อง ความรักของแม่ และความกตัญญูของลูก ต่อแม่มาเป็นหลักคำสอน สำคัญทาง ศาสนาด้วยเช่นกัน

จึงเป็นหน้าที่สำคัญ ของลูกที่ต้องดูแล ผู้เป็นแม่ ซึ่งนี่ถือเป็นการตอบแทนพระคุณ ของแม่อย่างหนึ่ง คือ การดูแลท่าน ยามท่านแก่ชรา แต่แท้ที่จริงแล้ว การตอบแทนพระคุณของแม่ ลูกสามารถกระทำได้ตั้งแต่ เมื่อเราเป็นเด็ก

หรืออาจจะกล่าวได้ว่า การตอบแทนพระคุณของแม่ คือ การทำหน้าที่ของลูก ให้สมบูรณ์ตามวัยของตนเอง เช่น เมื่อเราเป็นเด็ก หน้าที่สำคัญของลูก ก็คือ การตั้งใจเรียน การเป็นเด็กดี และเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่ และเมื่อเราโตขึ้น จบการศึกษา และมีงานทำ หน้าที่สำคัญของลูก ก็คือ การดูแลให้แม่มีความสุข สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

รักของแม่ “ความรักของแม่ หล่อหลอมวัฒนธรรม และปัจเจกบุคคล ในขณะที่คุณแม่ส่วนใหญ่ รู้ว่าความรัก และความพร้อมทางอารมณ์ ของพวกเขามีความสำคัญ ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูก

แต่พวกเราหลายคน ข้อคิด ความรักของแม่ ไม่เข้าใจผลกระทบ ที่ลึกซึ้ง และยาวนานที่เรา มีต่อการพัฒนาสมองของลูกๆ ของเรา โดยสอนบทเรียนแรก เกี่ยวกับความรัก ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ในเวลาที่สังคมเรียกร้อง

ให้สตรีแสวงหาคุณค่า และความสำเร็จส่วนตัว ข้อคิด ความรักของแม่ ในสิ่งที่พรากเธอ ไปจากครอบครัว และความผูกพันที่ใกล้ชิด ฮันเตอร์เชื้อเชิญ ผู้หญิงให้กลับบ้าน หาลูกๆ ของพวกเขา ตัวตนที่ดีที่สุด หัวใจของพวกเขา”

ความสัมพันธ์ ของเรา กับแม่ของเรา

คุณและฉันต้องเต็มใจ รักของแม่ กลอน ที่จะมองเข้าไปในประสบการณ์ ของเราเอง เพื่อระบุสถานที่ใดๆ ที่เราอาจยังคงได้รับ ผลกระทบจากความสัมพันธ์ ของเรากับแม่ของเราเอง เราสามารถเริ่มต้นการเดินทางนั้น ได้โดยเต็มใจที่จะค้นหา หัวใจของเรา และเข้าใจตนเองมากขึ้น การให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพ อาจเป็นส่วนสำคัญ ของกระบวนการนั้น

ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์กล่าวว่า ความรักของแม่ เรียงความ “ทัศนคติที่ลูกของคุณ มีต่อตัวคุณเอง ที่คุณอยากให้แตกต่างคืออะไร? ค้นหาหัวใจของคุณเอง และเรียนรู้ว่าวิธีการ ของคุณที่มีต่อแม่ของคุณจะดีขึ้นหรือไม่”

นี่เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่า แม่ของคุณจะยังมีชีวิตอยู่ หรือไม่ก็ตาม ความสัมพันธ์ ของเรากับแม่ส่งผลกระทบ อย่างลึกซึ้งต่อเรา ของขวัญที่ทรงพลัง ที่สุดอย่างหนึ่ง ที่เราสามารถมอบให้กับลูกๆ

ได้คือสุขภาพ รักของแม่ คําคม ทางอารมณ์ของเราเอง ขั้นตอนแรกในการเดินทาง นี้คือการอ่าน The Mom I Want to Beโดย T. Suzanne Eller หนังสือเล่มนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วย ให้คุณก้าวข้ามอดีต และมอบอนาคตที่ดีให้กับลูกๆ

เด็กไม่ควรรู้สึกว่า พวกเขาต้องการที่จะได้รับ ความรักของแม่ ความรักของแม่ แม่ๆทั่วไป จะทิ้งความว่างเปล่า ไว้ในใจไปตลอดชีวิต ความรักของแม่ ต้องได้รับอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อสร้างความไว้วางใจ และเป็นรากฐานที่มั่นคง ของความใกล้ชิดทางอารมณ์ ในชีวิตของลูก

หากความรักถูกระงับ เด็กจะมองหามันด้วย แคปชั่นความรักของแม่ วิธีอื่นนับล้าน บางครั้งพวกเขา จะค้นหาตลอดชีวิต เว้นแต่พวกเขาจะได้ความสงบสุข กับอดีตของพวกเขา รากฐานทางอารมณ์ที่เรามอบให้ลูกๆ ที่บ้านเป็นรากฐาน สำหรับชีวิตของพวกเขา เราไม่สามารถประเมินค่า บ้าน และพลังแห่งความรัก ของแม่ต่ำไป

ความรักของแม่คืออิทธิพลทั้งหมด

อาชีพการเลี้ยงลูก รักของแม่ หมาย ถึง เป็นเรื่องของอิทธิพล คุณกับฉันมีโอกาสเหลือเชื่อ ที่จะโน้มน้าวคนรุ่นต่อไป ด้วยสิ่งที่เราทำในฐานะแม่ทุกวัน นี่คือเหตุผลที่ความตั้งใจ มีความสำคัญมากในช่วงหลายปี ที่เราเลี้ยงดูครอบครัวของเรา จงตั้งใจเกี่ยวกับ

  • การรักษาของคุณเอง จากความเจ็บปวดของชีวิต
  • ดูแลตัวเอง.
  • การลงทุน ในการแต่งงาน ของคุณ
  • การเลี้ยงดู
  • งานบ้าน.

ความตั้งใจจะเพิ่มอิทธิพล เรื่องสั้น ความรักของแม่ และอิทธิพลคือ สิ่งที่พระเจ้าขอให้เราตั้งใจ เราไม่สามารถดูถูกพลังแห่งความรัก ของมารดา คุณค่าของบ้าน และความสำคัญ ของการมีอยู่โดยเจตนาของเราที่นั่น