พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการเด็ก 5ปีแรก ส่งผลสำคัญอย่างไรในอนาคต

พัฒนาการเด็ก ปฐมวัยใน 5 ปีแรกกับสิ่งที่พ่อแม่ควรรู้

พัฒนาการเด็ก หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายของลูกคุณ นอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนแปลง ทักษะทางสังคม อารมณ์ พฤติกรรม การคิด และการสื่อสารของลูกคุณ การพัฒนาด้านต่างๆ เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน และแต่ละด้านขึ้นอยู่กับ อิทธิพลต่อส่วนอื่นๆ

ในช่วง พัฒนาการตามวัย 0-5 ปี แรกของชีวิต ประสบการณ์ และความสัมพันธ์จะกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก โดยสร้างการเชื่อมต่อ นับล้านในสมองของพวกเขา อันที่จริงสมองของเด็กพัฒนาการเชื่อมต่อได้เร็วกว่า ในช่วง ห้าปีแรกมากกว่าครั้งใดๆ ในชีวิต นี่คือช่วงเวลาที่วางรากฐานสำหรับการเรียนรู้ สุขภาพ และพฤติกรรมตลอดชีวิต

ประเด็นสำคัญ

  • พัฒนาการ คือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัย วิธีที่ลูกของคุณเติบโตทางร่างกาย อารมณ์ และเรียนรู้ที่จะสื่อสาร คิด และเข้าสังคม
  • ประสบการณ์ และความสัมพันธ์ในวัยเด็ก ของเด็กในช่วง 5ปีแรกของชีวิตมีความสำคัญต่อการพัฒนา
  • ในช่วงปีแรกๆ วิธีหลักของการเรียนรู้ และพัฒนาของบุตรหลาน คือการเล่น
  • อิทธิพลอื่นๆ ต่อการพัฒนา ได้แก่ ยีน โภชนาการ การออกกำลังกาย สุขภาพ และชุมชน

ความสัมพันธ์ รากฐานของการพัฒนาเด็ก

ความสัมพันธ์ของเด็ก ส่งผลต่อทุกด้าน พัฒนาการตามช่วงวัย และขั้นตอนของการพัฒนา อันที่จริง ความสัมพันธ์ เป็นรากฐานของการพัฒนาเด็ก

ผ่านความสัมพันธ์ของเด็ก เรียนรู้ข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับโลกของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณจะเรียนรู้ว่าโลกนี้ปลอดภัย หรือไม่ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นที่รัก ใครรักพวกเขา จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ พวกเขาร้องไห้ หรือหัวเราะ และอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกของคุณยังเรียนรู้ จากการเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างคนอื่น ๆ เช่น การดูว่าคุณประพฤติตนอย่างไร กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เช็คพัฒนาการลูก การเรียนรู้นี้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร พฤติกรรม สังคม และทักษะอื่นๆ ของบุตรหลานของคุณ

พัฒนาการเด็ก และการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไร

ในช่วงปีแรกๆ พัฒนาการวัยทารก แรกเกิด 0 – 2 ปี การเล่นเป็นวิธีการเรียนรู้ และพัฒนาหลักของเด็กการเล่น คือความสนุกสำหรับลูกของคุณ นอกจากนี้ยังจะช่วยให้บุตรหลานของคุณ มีโอกาสที่จะสำรวจสังเกตทดลอง และแก้ปัญหา ลูกของคุณจะต้องได้รับการสนับสนุน

และกำลังใจในการทำ เช่นนี้ พัฒนาการแรกเกิด-6ปี  สิ่งสำคัญ คือต้องตั้งเป้าหมายให้สมดุล ระหว่างการสนับสนุนลูกของคุณ กับการปล่อยให้ลูกลองทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง และบางครั้งก็ทำผิดพลาด  การค้นหาด้วยตนเองว่าโลกทำงานอย่างไร เป็นส่วนสำคัญของ การเรียนรู้ของบุตรหลาน

การใช้เวลามากมายในการเล่น พูดคุย ฟัง และโต้ตอบกับคุณจะช่วยให้บุตรหลานของคุณเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ ทักษะเหล่านี้รวมถึงการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การเคลื่อนย้ายและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเด็ก

สิ่งอื่น ๆ ที่หล่อหลอมพัฒนาการของเด็ก

ยีนของลูกคุณ และปัจจัยอื่นๆ เช่น การกินเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย สุขภาพ และเพื่อนบ้านที่คุณอาศัยอยู่ ยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกคุณ

การกิน

เพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยให้ลูกของคุณมีพลังงาน และสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโต และพัฒนา นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา ความรู้สึกของรสชาติ อาหารครอบครัวที่ดีต่อสุขภาพ และรูปแบบการกินในช่วงปีแรกๆ สามารถสร้างนิสัยการกิน ที่ดีต่อสุขภาพได้ตลอดชีวิต

กิจกรรม

ทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของลูก มันทำให้ลูกของคุณเคลื่อนไหว พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ช่วยให้ลูกของคุณคิด และเปิดโอกาสให้ลูกของคุณได้สำรวจโลกของพวกเขา ดังนั้นลูกของคุณจึงต้อง การโอกาสมากมาย สำหรับการเล่นอย่างกระฉับกระเฉงทั้งภายใน และภายนอก

สุขภาพ

ความเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ในวัยเด็ก เช่น หวัด ปวดหู และโรคกระเพาะ และลำไส้อักเสบ โดยทั่วไปจะไม่ส่งผลกระทบ ระยะยาวต่อพัฒนาการ แต่ความพิการ พัฒนาการล่าช้า และภาวะเรื้อรัง หรือระยะยาว อาจส่งผลต่อการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และความทุพพลภาพ สามารถช่วยให้คุณเข้าใจสภาพของเด็ก และผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

บริเวณใกล้เคียงและชุมชนท้องถิ่น

พัฒนาการของบุตรหลานของคุณ ได้รับการสนับสนุนโดยความสัมพันธ์ เชิงบวกกับเพื่อน และเพื่อนบ้าน และการเข้าถึงสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ร้านค้า และบริการในท้องถิ่น เช่น การดูแลเด็ก เพลย์กรุ๊ป โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน ศูนย์สุขภาพ และห้องสมุด

พัฒนาการเด็ก ความแตกต่างระหว่างเด็ก

โดยทั่วไป พัฒนาการ 0-3 ปี พัฒนาการจะเกิดขึ้นในลำดับเดียวกันในเด็กส่วนใหญ่ แต่ทักษะอาจพัฒนาได้ในแต่ละช่วงวัยหรือช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น เด็กมักจะเรียนรู้ที่จะยืน แล้วจึงเรียนรู้ที่จะเดิน แต่การพัฒนานี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่าง 8 ถึง 18 เดือน

ดังนั้น หากคุณกำลังสงสัยว่า การพัฒนาเด็กของคุณ ในการติดตามเพียงจำไว้ว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความแตกต่างระหว่างเด็ก มักจะไม่มีอะไรต้องกังวล

การเป็นพ่อแม่

ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ผู้ดูแลเครือญาติ หรือพ่อแม่อุปถัมภ์ที่เลี้ยงลูก คุณก็เรียนรู้อยู่เสมอ ไม่เป็นไรที่จะรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่คุณรู้ และยังยอมรับได้ว่า คุณไม่รู้อะไรบางอย่าง และถามคำถาม หรือขอความช่วยเหลือก็ไม่เป็นไร

เมื่อคุณมุ่งความสนใจ ไปที่การดูแลทารก หรือเด็ก คุณอาจลืม หรือหมดเวลาดูแลตัวเอง การดูแลตัวเอง ทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ จะช่วยให้ลูกของคุณเติบโต